Terra als werkgever

Bij Terra werk je in een kleinschalige groene leeromgeving. Een omgeving waarin je je veilig voelt, waar je graag bent én waar je optimaal kunt ontwikkelen.

Medewerkers van Terra zijn gedreven om het onderwijs doorlopend te verbeteren. Iedereen omarmt de kwaliteitscultuur waarin we van én met elkaar leren.

Medewerkers hebben aandacht voor hun leerlingen, studenten én hun collega's. Dat zie je terug in ons onderwijs en in onze omgang met elkaar.

Je herkent ons aan deze kernwaarden:

  • Veilig
  • Ontwikkeling
  • Samen
  • Kwaliteit
  • Aandacht

Cultuur
Binnen Terra werken we continu aan een lerende en ontwikkelingsgerichte cultuur. We zijn helder in wat we van onze medewerkers in hun rol verwachten en organiseren professionele feedback door:

  • De jaarlijkse HRM ontwikkelgesprekken te voeren op basis van 360 graden feedback;
  • Regelmatig de tevredenheid van de medewerkers te onderzoeken (MTO).

We creëren een veilig klimaat waarin fouten maken mag. Fouten worden opgepakt als mogelijkheden om van te leren en te groeien. We geven ruimte aan ontwikkeling en eigen initiatief en we experimenteren met vernieuwingen in pilots. Veranderingen pakken we zoveel mogelijk bottom up en gezamenlijk op met de mensen die het betreft.    

Teamgecentreerd werken
Om de belofte die we doen aan leerlingen en studenten waar te maken, werkt Terra teamgecentreerd. Onderwijs- en vakgroepteams ervaren eigenaarschap in de kwaliteit van het onderwijs dat zij verzorgen. Door in teamverband samen te werken maken we collectief leren binnen de organisatie mogelijk. Samen met collega’s, dicht bij de werkplek, reflecteren op het werk is één van de krachtigste vormen van leren en een zeer effectieve manier van professionaliseren. 

Teams zijn de ideale basis als het gaat om het uitwisselen en verzamelen van best practices, omdat het werk van teamleden veel zichtbaarder is voor elkaar dan wanneer mensen in afzondering werken. Door in teamverband nauw met elkaar samen te werken kunnen we meer denkkracht inzetten en bestaat er meer kans op nieuwe ideeën en nieuwe concepten: Het geheel is meer dan de som der delen.

Samen zorgen wij voor uitdagend, aantrekkelijk en innovatief onderwijs voor onze leerlingen en studenten. En tegelijkertijd creëren we daarmee voor ons zelf als medewerkers een prettige werkomgeving waar veel ruimte is voor eigen initiatief, ondernemerschap en nieuwe ideeën. 

Terra in de maatschappij
Wij bevinden ons in het hart van maatschappelijke vraagstukken die we moeten oplossen. Door samen te werken. Met aandacht voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Door samen te zorgen voor goed groen onderwijs in een veilige omgeving, waar iedereen zich kan ontwikkelen. Dit doen wij in nauwe verbinding met partners in de regio.

Bij Terra worden mensen bewust, bekwaam en betekenisvol.