Duurzame inzetbaarheid

Terra streeft ernaar dat alle medewerkers hun werk goed en gezond kunnen uitvoeren. Nu en in de toekomst. 

Thema's als de (psychosociale) werkbelasting, vitaliteit en loopbaanontwikkeling komen dan ook regelmatig terug, bijvoorbeeld in persoonlijke gesprekken met leidinggevenden. Maar ook meten wij regelmatig de algehele tevredenheid onder onze medewerkers en laten wij (op vrijwillige basis) periodiek medisch onderzoek uitvoeren.

Op deze wijze proberen wij als organisatie zicht te hebben én te houden op het welzijn van onze medewerkers. zodat we kunnen bijsturen indien nodig. En stellen wij jou zelf ook in de gelegenheid om op individueel niveau regelmatig je gezondheid te laten checken.