Over Terra

Terra is een opleidingscentrum dat Praktijkonderwijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Onze opleidingen hebben een ‘groen karakter’, wat inhoudt dat de opleidingen te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur & milieu.

De mbo-opleidingen van Terra organiseren we vanuit Emmen, Groningen en Meppel. De hippische opleidingen volg je voor een groot deel vanuit het hippisch centrum 'Sunrise Stables' in Assen. Daarnaast geven we veel les op praktijklocaties. Je bent dus ook veel buiten de school!

Praktijkonderwijs volg je in Winsum, voor vmbo-groen kun je terecht in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Oldekerk, Winsum en Wolvega. Het Groene Lyceum bieden we aan in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Winsum en Wolvega. Het volwassenenonderwijs (TerraNext) wordt verzorgd op één van onze locaties of bij een bedrijf of instelling ‘in company’. Terra maakt onderdeel uit van Onderwijsgroep Noord.

Missie

Raad van Toezicht

Terra heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het College van
Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

de heer R. Schuur, voorzitter

de heer J. Bessembinders, vice-voorzitter

de heer K.J. Roffel

mevrouw L. de Ruigh

de heer B. Schuthof

mevrouw P. Silvius-Voogd

mevrouw M. Westerbeek

 

College van Bestuur

Het dagelijks bestuur van Terra is in handen van het College van Bestuur. Het CvB is verantwoordelijk voor het uitvoerend en strategisch beleid. Het College van Bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • mevrouw G. Tamminga,  voorzitter
  • de heer L.W.F. Nix, a.i.

Regiodirectie

De regiodirectie van Terra bestaat uit:

  • mw. T. Vos
  • mw. E. Daling

Ondernemingsraad

Terra kent één Ondernemingsraad (OR) voor alle vestigingen. De OR bestaat uit personeelsleden die werkzaam zijn op vestigingen van Terra.De OR vertegenwoordigt  Terra wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.  Belangrijke leidraden zijn daarin de WOR (Wet op de OndernemingsRaden) en het Professioneel Statuut. De OR heeft zijn eigen emailadres: or@terra.nl. Ouders en leerlingen kennen een eigen raad namelijk de Ouderraad en de Deelnemersraad.