Over Terra

Terra is een opleidingscentrum dat Praktijkonderwijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en (jong)volwassenenonderwijs (TerraNext en TerraStart) aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Onze opleidingen hebben een ‘groen karakter’, wat inhoudt dat de opleidingen te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur & milieu.

Terra MBO
De mbo-opleidingen van Terra organiseren we vanuit Emmen, Groningen en Meppel. De hippische opleidingen volg je voor een groot deel vanuit het hippisch centrum 'Sunrise Stables' in Assen. Daarnaast geven we veel les op praktijklocaties. Je bent dus ook veel buiten de school!

Terra VO
Praktijkonderwijs volg je in Winsum, voor vmbo-groen kun je terecht in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Oldekerk, Winsum en Wolvega. Het Groene Lyceum bieden we aan in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Winsum en Wolvega. 

Cursus- en contractonderwijs
TerraNext biedt onderwijs voor (jong)volwassenen op één van onze locaties of bij een bedrijf of instelling ‘in company’. TerraStart biedt meer dan alleen onderwijs. Door een unieke mix van opleiding, begeleiding en bemiddeling, kwetsbare mensen een passende baan op de reguliere arbeidsmarkt. 

Fusie
Per 1 januari 2024 is Terra bestuurlijk gefuseerd met Drenthe College (DCTerra). Op 1 augustus 2024 zal de instellingenfusie plaatsvinden. De merknamen Terra en Drenthe College blijven bestaan voor leerlingen, studenten en deelnemers. DCTerra is het nieuwe 'werkgeversmerk'.

Terra maakte eerder onderdeel uit van Onderwijsgroep Noord. Sinds 1 januari 2024 bestaat Onderwijsgroep Noord niet meer.

Missie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen DCTerra. De raad adviseert het College van Bestuur en is ook sparringpartner. De Raad van Toezicht is daarnaast de werkgever van het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht hebben vanwege hun kennis van het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties zitting in deze raad.

Op dit moment zitten in de Raad van Toezicht:

  • De heer D. de Waard (voorzitter)
  • Mevrouw L. de Ruigh (vice voorzitter)
  • Mevrouw P. Geerdink (voorzitter remuneratiecommissie)
  • De heer J. Oversier (voorzitter onderwijscommissie)
  • Mevrouw P. Voogd (voorzitter auditcommissie
  • De heer R. van Zuidam (algemeen lid RvT)


Meer weten over de organisatie DCTerra? Klik hier om naar de website te gaan.College van Bestuur

Op 1 januari 2024 is Terra bestuurlijk gefuseerd met Drenthe College (DCTerra). Het College van Bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Arwin Nimis, voorzitter College van Bestuur
  • Erna Daling, lid College van Bestuur
  • Mare Riemersma - Diephuis, lid College van Bestuur

Het dagelijks bestuur van Terra is in handen van het College van Bestuur van DCTerra en is verantwoordelijk voor het strategisch, tactisch en uitvoerend beleid. 


Ondernemingsraad

Terra kent één Ondernemingsraad (OR) voor alle vestigingen. De OR bestaat uit personeelsleden die werkzaam zijn op vestigingen van Terra.De OR vertegenwoordigt  Terra wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.  Belangrijke leidraden zijn daarin de WOR (Wet op de OndernemingsRaden) en het Professioneel Statuut. De OR heeft zijn eigen emailadres: or@terra.nl. Ouders en leerlingen kennen een eigen raad namelijk de Ouderraad en de Deelnemersraad.