Terra Innovatie & Samenwerking

Terra Innovatie & Samenwerking

Terra levert goed groen onderwijs voor de wereld van morgen. Een wereld die ons dagelijks inspireert maar die ook verlangt dat we continu meebewegen. Als groene sector weten we als geen ander om hiermee om te gaan. Natuur is immers nooit voorspelbaar, en wij als groene sector werken al eeuwen met dat gegeven. Dat zit in onze aard. En dus in Terra.

Wij bevinden ons het hart van maatschappelijke vraagstukken die we moeten oplossen. Door samen te werken. Met aandacht voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Door samen te zorgen voor goed groen onderwijs in een veilige omgeving, waar iedereen zich kan ontwikkelen. Jong en oud. Individu of bedrijf. Binnen of buiten. Dat is soms flink aanpoten. Maar dat kunnen we. Dit doen wij in onze scholen, maar vooral buiten!

Innovatie & Samenwerking
Wij geloven dat innovatie de sleutel is voor groei en ontwikkeling. Terra richt zich hierbij op de brede groene sector en jaagt innovatie aan op weg naar een groene toekomst waar plek is voor mens, dier, natuur en economisch vooruitgang. Dit doen we door samen te werken met partners en experts in deze sector. Samen maken wij onderwijs voor onze leerlingen en studenten zodat zij met alles wat zij geleerd hebben aan het werk kunnen en een essentiële bijdrage kunnen leveren aan maatschappij van de toekomst.

Hoe dat eruit ziet?
Wij werken aan projecten die invulling geven aan de doelstellingen van Terra. Projecten zijn:

- Green is art
- Groen in de klas
- De groene leefomgeving 
- Urban farming / stadslandbouw
- Oude rassen en gewassen

Daarnaast werkt Terra ook met practoraten:

- Natuurinclusieve Landbouw (NIL)
- Ondernemend Leren met én van de Sustainable Development Goals.

Door met projecten te werken creëren we 'broedplaatsen' waar studenten, docenten en het bedrijfsleven gezamenlijk kunnen experimenteren. Het onderwijs vindt dan 'buiten de school' plaats, in een inspirerende omgeving.

Tot slot vindt Terra het belangrijk om studenten én medewerker op internationaal niveau te ontwikkelen. Internationalisering is dan ook een belangrijk onderdeel binnen Innovatie en Samenwerking. Klik hier voor meer informatie. 

Waar we dat doen?

Buiten natuurlijk! 

Terra SuikerTerrein
Bijvoorbeeld op het Terra SuikerTerrein. Dat is dé kenniswerkplaats voor de groene sector. Onze innovatieve en duurzame aanpak van onderwijs in de buitenlucht biedt unieke kansen voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Bij Terra voel je je thuis en word je omringd door een gemeenschap die net zo gepassioneerd is over groen onderwijs als jij.

Het Terra SuikerTerrein is een unieke plek in Groningen met een bijzondere historie. Terra ontwikkelt hier onderwijs dat past bij de agenda van de stad. Hierbij worden belangrijke aspecten zoals participatie, werkgelegenheid en sociale duurzaamheid gestimuleerd. 

De Graanrepubliek
De Oude Remise in Bad Nieuweschans is de thuisbasis van de Graanrepubliek. Boeren en makers krijgen hier de kans om hun passie te volgen en unieke projecten te creëren. Het is een coöperatie van lokale boeren en ondernemers met de missie om duurzaam gebruik te maken van de Groningse kleigronden en de manier waarop mensen over voedsel denken te veranderen. Onze studenten krijgen de kans om hier aan deel te nemen.

Sjoerd Pool is de programmadirecteur Innovatie & Samenwerking. Voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen, s.pool@terra.nl

Bekijk hier de video van Terra op het suikerterrein.