Klachtenregeling

Problemen worden bij voorkeur daar opgelost waar ze ontstaan zijn.

Klachten worden in de eerste plaats aangekaart en besproken met degene, die het betreft. Binnen de school is er altijd ruimte voor een gesprek. De docent, mentor of interne contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij problemen of vragen. Ook de directeur van de vestiging of opleiding en de interne of externe vertrouwenspersoon kunnen een rol spelen bij het zoeken naar een oplossing.

Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan is er de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij de Algemene Klachtencommissie Terra (AKT). De AKT onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De AKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan in haar advies aanbevelingen doen. Klik hier voor de klachtenregeling met daarin de procedure.

Algemene Klachtencommissie Terra
T.a.v. ambtelijk secretaris
Postbus 17
9700 AA Groningen
meldpunt@terra.nl

Externe vertrouwenspersoon dhr. J. (Jan) Wibbens
Hét Vertrouwensbureau
De Gang 1A
9531 JK Borger
Tel. 085 105 50 55 of 06 536 971 50
jan@hetvtb.nl of algemeen@hetvtb.nl 

College van Bestuur van Terra
Postbus 17
9700 AA Groningen
Tel.(secretariaat) 050 529 29 29
cvb.terra@terra.nl